Opholdstilladelse

En religiøs forkynder kan søge om opholdstilladelse i Danmark. Læs om kravene, ansøgningen, forlængelse, korte ophold og de kurser, som skal tages.

En opholdstilladelse giver samtidig ret til at arbejde i Danmark.

For at få opholdstilladelsen skal den religiøse forkynder være tilknyttet folkekirken eller et anerkendt trossamfund her i landet.

Opholdstilladelsen kan blive forlænget, hvis den religiøse forkynder inden seks måneder består indvandringsprøven.

 

Hvis den religiøse forkynder har vielsesbemyndigelse, kræver en forlængelse også, at vedkommende gennemfører et kursus i dansk familieret.