Besøg til syge og indsatte

Patienter på sygehuse eller indsatte i fængsler kan have behov for at få besøg af en repræsentant for deres trossamfund. Læs om de særlige muligheder.

Både danske præster og religiøse forkyndere i Danmark har en særlig mulighed for at besøge sygehuse og fængsler.

 

Fængsler

Alle skal have tilladelse fra fængslet eller arresthuset for at besøge en indsat. Det er den indsatte, der skal sende en ansøgningsblanket til den, der skal på besøg. Den besøgende skal så udfylde den og sende den tilbage. Blanketten fås hos fængselspersonalet.

Det er fængslet eller arresthuset, der behandler ansøgningen. Hvis den indsatte er varetægtsfængslet, kan politiet modsætte sig besøget eller bestemme, at det skal være overværet. Ellers er besøg som regel ikke overværet af personale.

Det tager som regel højst en uge at få svar.

Kontakt Kriminalforsorgen og få mere at vide.

 

Sygehuse

Danske hospitalspræster er ansat af folkekirken og tilbyder støtte og hjælp til patienter og pårørende. Andre trossamfund kan også etablere lignende ordninger. 

Hvis I vil aftale en særlig ordning med et sygehus, skal I kontakte regionen eller sygehuset.

Find sygehus i din region på sundhed.dk.