Denne del af Kirkeministeriets hjemmeside samler nyttig information for trossamfund i Danmark. Den består af korte tekster og links til mere information.

Der er forskellige krav til trossamfund og menigheder tilknyttet et trossamfund, der vil anerkendes. Læs om kravene til anerkendelse, hvordan du ansøger, og hvordan det foregår.

En religiøs forkynder kan søge om tilladelse til at vie par. Læs om, hvordan det foregår, og om den juridiske betydning af at blive gift med hinanden.
En religiøs forkynder kan søge om opholdstilladelse i Danmark. Læs om kravene, ansøgningen, forlængelse, korte ophold og de kurser, som skal tages.

Et anerkendt trossamfund har mulighed for at få skattemæssige fordele. Der er også nogle regler, der skal følges ved indsamlinger og gaver til trossamfundet.

Et trossamfund kan have behov for at lave egne begravelsespladser eller plejehjem. Læs også om mulighederne for at låne eller leje lokaler af folkekirken eller kommunen.
Et trossamfund har mulighed for at oprette egne skoler. Det er også muligt at få tilskud til andre aktiviteter og til efteruddannelse af medarbejdere.

Patienter på sygehuse eller indsatte i fængsler kan have behov for at få besøg af en repræsentant for deres trossamfund. Læs om de særlige muligheder.

Kontakt Kirkeministeriet hvis du har spørgsmål. Vi kan svare på spørgsmål om ægteskab – eller forsøge at hjælpe dig videre hos en anden myndighed.