Indvandringsprøven

Hvis en opholdstilladelse skal forlænges, skal ansøgeren have bestået en mundtlig prøve.

En opholdstilladelse gælder normalt i syv måneder.

Hvis en religiøs forkynder ønsker at blive længere, skal opholdstilladelsen forlænges. Og for at det kan ske, kræver det, at den religiøse forkynder har bestået en prøve.

Prøven kaldes indvandringsprøven og er mundtlig. Den tager cirka en halv time og handler om det danske sprog og om det danske samfund.

Det koster et gebyr at tage prøven.

 

Forberedelse til prøven

Det er en god ide at købe Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets forberedelsespakke inden prøven.

Forberedelsespakken består af:

  • en undervisningsfilm
  • en indtalt ordliste
  • 100 billeder fra filmen med informationer om Danmark og det danske samfund
  • to eksempler på sprogprøven
  • prøveinstruktioner.

 

 

Filmen

Undervisningsfilmen "Et liv i Danmark" handler om Danmark og det danske samfund. Filmen varer cirka 1½ time. Den er indtalt på dansk og 18 andre sprog. En religiøs forkynder kan altså godt forberede sig til prøven på andre sprog end dansk. Men selve prøven foregår på dansk. 

Filmen kan ses på dansk og engelsk på nettet, og pakken kan også bestilles via telefonen og email.

Link til filmen på dansk.

Link til filmen på engelsk.