Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Voksne udlændinge har ret til danskundervisning.

Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor udlændingen har bopæl, har pligt til at tilbyde danskundervisning senest en måned efter, at en voksen udlænding er kommet til kommunen.

Formålet med undervisningen i dansk som andetsprog er at bidrage til, at voksne udlændinge opnår nødvendige dansksproglige kompetencer og viden om kultur- og samfundsforhold i Danmark.

Undervisningen er gratis.

 

Læs mere om danskuddannelse til voksne udlændinge hos Udlændinge-og Integrationsministeriet