Kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere

Fra 1. april 2017 er det en betingelse for alle religiøse forkyndere, der ønsker deres opholdstilladelse forlænget, at gennemføre et kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre. Læs mere om opholdstilladelse for religiøse forkyndere på nyidanmark.dk. 

Kurset i dansk familieret, frihed og folkestyre skal være gennemført inden 6 måneder efter, at ansøger har fået opholdstilladelse som religiøs forkynder, missionær, munk eller nonne.

Hvis du har fået din første opholdstilladelse som religiøs forkynder mv. før 1. april 2017 og ikke foretager eller vil foretage vielser med eller uden borgerlig gyldighed, er du ikke omfattet af kravet om at gennemføre kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre.

Hvis du som religiøs forkynder foretager eller vil foretage vielser med eller uden borgerlig gyldighed, og du før 1. april 2017 har gennemført et undervisningsforløb om dansk familieret, er du heller ikke omfattet af kravet om at gennemføre kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre.

Hvis du vil søge om vielsesbemyndigelse, skal du opfylde betingelserne i ægteskabsloven om at tage et kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre. Læs mere om vielsesbemyndigelser og kravene til disse her.