Trossamfundsregistret

Den 1. januar 2018 trådte lov nr. 1533 af 19. december 2017 om trossamfund uden for folkekirken (trossamfundsloven) i kraft. Med loven indføres et nyt digitalt register over alle anerkendte trossamfund og menigheder omfattet af et trossamfunds anerkendelse, det såkaldte Trossamfundsregister.

Trossamfundsregistret indeholder en række oplysninger om anerkendte trossamfund og menigheder omfattet af et trossamfunds anerkendelse, herunder oplysninger om trossamfundets eller menighedens navn, vedtægter og årsregnskaber samt beskrivelse af trosgrundlag og centrale ritualer for trossamfund.

I bekendtgørelse om Trossamfundsregistret er fastsat nærmere regler om Trossamfundsregistrets formål, indretning og førelse samt om, hvilke oplysninger i Trossamfundsregistret der bliver offentligt tilgængelige i Trossamfundsregistret på Kirkeministeriets hjemmeside. Link til bekendtgørelsen findes nederst på siden.

Trossamfundsregistret indeholder to dele: en side, hvor anerkendte trossamfund og menigheder omfattet af et trossamfunds anerkendelse kan logge ind og indtaste deres oplysninger, og en side, hvor de oplysninger fra Trossamfundsregistret, der er offentlige tilgængelige, vises.