Nabokonflikter ved religiøse aktiviteter

I nogle tilfælde kan kommunen gribe ind over for støj.

Der skal altid vises hensyn til naboer og beboere i området. Det gøres der som regel, og derfor har man i Danmark ikke indført støjregler ved for eksempel ringning med kirkeklokker eller bønnekald. Det er dog muligt indenfor lovens ramme at fastsætte regler om det.

Der kan være lokalplaner, der betyder, at kommunen kan gribe ind, hvis der opstår nabokonflikter i forhold til den konkrete anvendelse af et område.

Kommunen kan hjælpe med at finde lokalplan