Brug af andre lokaler

Hvis et trossamfund udøver folkeoplysende virksomhed, er der mulighed for, at kommunen kan hjælpe med at skaffe egnede ledige lokaler eller udendørsarealer.Lån eller leje af lokaler og udendørsanlæg er nævnt i Folkeoplysningsloven.

Det er kommunerne, der administrerer de lokale ordninger. Derfor skal et trossamfund, der vil høre om mulighederne, kontakte kommunen.