Begravelsespladser

Begravelser skal ske på folkekirkens kirkegårde eller andre gravpladser, som kirkeministeren har godkendt.

Religiøse forkyndere fra trossamfund uden for folkekirken kan begrave afdøde medlemmer på folkekirkens kirkegårde. Det kræver kontakt til kirkegårdsbestyrelsen, så I kan aftale hvordan begravelsen skal ske. 

Krav til egne begravelsespladser

Trossamfund uden for folkekirken kan også få lov til at etablere deres egne begravelsespladser. Det er kirkeministeren, der kan tillade trossamfund uden for folkekirken at anlægge egne begravelsespladser. For at få sådan en tilladelse skal I blandt andet stille sikkerhed for, at begravelsespladsen bliver vedligeholdt.

Regler om bestyrelse, tilsyn, brug og andre forhold skal fastsættes i en vedtægt for begravelsespladsen, som stadfæstes af kirkeministeren.

Et trossamfund skal selv købe den grund, der skal bruges til begravelsesplads. Trossamfundet skal også selv drive og etablere begravelsespladsen.

Desuden kan det være nødvendigt, at kommunen udarbejder en lokalplan, og stedet skal være egnet til begravelse. Det vil sige, at sundhedsmyndighederne også skal tage stilling til en ansøgning. Trossamfundet skal selv sørge for at kontakte kommunen og sundhedsmyndighederne for at få afklaret disse forhold. 

Læs mere om begravelsespladser udenfor folkekirken på Kirkeministeriets hjemmeside.