Anerkendelse af trossamfund og vielsesbemyndigelse

Hvis I gerne vil anerkendes som trossamfund eller menighed tilknyttet et trossamfund, skal I sende en ansøgning. I skal opfylde nogle krav, og I skal bruge en særlig blanket.

For at ansøge skal I være en gruppe af personer over 18 år med fast bopæl i Danmark, og I skal tilhøre en bestemt religion. Det er Kirkeministeriet, der kan anerkende trossamfund og menigheder uden for folkekirken. På Kirkeministeriets hjemmeside kan du læse mere om anerkendelse af trossamfund og menigheder tilknyttet trossamfund.

Læs mere om anerkendelse på Kirkeministeriets hjemmeside.

 

Når et trossamfund er blevet anerkendt, kan I søge om, at jeres religiøse forkynder  (f.eks. en præst eller en imam) kan få lov til at vie folk. Det er også Kirkeministeriet, som tager stilling til ansøgningen.

Læs mere om vielsesbemyndigelse i trossamfund på Kirkeminsteriets hjemmeside.

 

Det er ikke et krav, at et trossamfund er anerkendt, for at det kan virke i Danmark. Men det kan give nogle fordele at være anerkendt - f.eks. muligheden for at søge om ret til at vie folk og visse skattemæssige fordele.