Tvangsægteskab

Danske myndigheder må under ingen omstændigheder medvirke til, at der bliver indgået ægteskaber under ulovlig tvang, dvs. vold, trusler og andre former for utilbørligt pres.

Den som ved ulovlig tvang tvinger nogen til at indgå ægteskab eller til en religiøs vielse uden borgerlig gyldighed straffes med bøde eller fængsel indtil 4 år.

En udlænding kan udvises, hvis den pågældende har tvunget nogen til at indgå ægteskab eller til en religiøs vielse uden borgerlig gyldighed mod eget ønske.

Proformaægteskab og arrangeret ægteskab

Et proformaægteskab eller et arrangeret ægteskab er ikke det samme som et tvangsægteskab. De to former for ægteskab er nemlig ikke på samme måde som et tvangsægteskab præget af vold, trusler og andre former for utilbørlig pres.