Ansøgning om vielsesbemyndigelse

Et anerkendt trossamfund kan ansøge om at få lov til at vie folk.

Religiøse forkyndere fra anerkendte trossamfund kan få lov til at vie par (vielsesbemyndigelse).

Hvis et trossamfund har få medlemmer og få vielser om året, skal I ansøge om tilladelse for hver vielse. Hvis I har mange vielser, kan I ansøge om en stående vielsesbemyndigelse. Det betyder, at I ikke skal ansøge for hver vielse.

Ansøgning

Hvis et anerkendt trossamfund ønsker at søge om vielsesbemyndigelse til en præst, skal trossamfundet sende en ansøgning til Kirkeministeriet sammen med de dokumenter, der fremgår af ansøgningsskemaet og af:

Vejledning til ansøgning om vielsesbemyndigelse PDF

Ansøgningsskema til stående vielsesbemyndigelse PDF

Ansøgningsskema til enkeltstående vielsesbemyndigelse PDF

Sprogerklæring PDF

Erklæring om kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre PDF

Løfteerklæring PDF

Samtykkeerklæring PDF

Børneattest PDF

 

Kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre

Fra 1. april 2017 er alle religiøse forkyndere, der søger om vielsesbemyndigelse forpligtet til at deltage i et kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre. Kurset skal være gennemført inden 6 måneder efter meddelelse af vielsesbemyndigelsen.

Kravet gælder både ved ansøgning om enkeltstående (ad hoc) vielsesbemyndigelse og stående vielsesbemyndigelse.

Kurset er af to dages varighed.

Den primære del handler om familieretlige emner.

Her undervises i reglerne om:

- Ægteskabets gyldige indgåelse

- Ægteskabets gyldighed

- Forsørgelsespligt

- Formueordningens præceptivitet (formuefællesskab med mindre andet aftales, hvad betyder det osv.)

- Særlige personlige rettigheder, herunder pensioner

- Regler om legitimation

- Aftaler mellem ægtefæller og gaver mellem ægtefæller

- Skilsmisse (retten til skilsmisse) og skilsmissevilkår

- Forældremyndighed/bopæl/proces

- Bodeling

- Bidrag ægtefælle/børn

- Ugifte samboende

- Arveret

Desuden gennemgås under "Frihed og folkestyre":

- Menneskerettighederne og deres betydning i Danmark

- Retten til ikke at blive diskrimineret

- Retssikkerhed (magtens tredeling og det politiske systems opbygning)

 

Der vil blive opkrævet betaling for deltagelse i kurset.

Kurset afholdes af Københavns Professionshøjskole.Kursusdatoer fremgår af Københavns Professionshøjskoles hjemmeside - for nærmere information klik her.

Den enkelte vielsesforretter skal selv tilmelde sig kurset og betale kursusgebyret direkte til Københvans Professionshøjskole. Tilmelding kan ske via dette link.